Jaké přístroje používáme?

1) F-SCAN 3 

Pracuje na principu – „jak se do těla volá, tak se z těla ozývá“.

F-SCAN 3 diagnostikuje a následně vyhodnotí nejefektivnější způsob likvidace plísní, baktérií, virů a parazitů. Je to diagnosticko-terapeutický přístroj nejvyšší kategorie. 

Přístroj kombinuje Rifeho metodu a metodu dr.  Clarkové a umožňuje zasáhnout cíleně patogenem (plísněmi, viry, bakteriemi a parazity) zasažené buňky bez poškození okolní tkáně. Membrány lidských buněk jsou stotisíckrát odolnější než buňky patogenů.

Kontraindikace: kardiostimulátor, kovové implantáty, těhotné ženy, epileptické záchvaty.

Měření na F-Scanu nenahrazuje lékařské testy. Jsou jejich vynikajícím doplňkem. Měření je bezbolestné a neinvazivní.

Každý mikroorganismus vysílá své specifické frekvence. F-scan vyšle v určitém pásmu signál pomocí na těle (nejčastěji na ruce) umístěných sond a čeká na odezvu. Jako bychom zavolali při výletě do hor na skálu a čekali na „ozvěnu“. Vzhledem k tomu, že lidské buňky rezonují až od přibližně 1 600 kHz a mikroorganismy – např. plísně okolo 100 kHz, bakterie od 300 kHz, lze jednoduše zachytit odezvu těchto mikroorganismů a zjistit přesnou frekvenci, na které rezonují.  Je to nesmírná výhoda tohoto přístroje, neboť zjistí přesnou frekvenci KONKRÉTNÍHO patogenu. Např. chřipkový patogen z 50. let díky mutacím má jinou frekvenci než chřipka z let posledních. Kvasinka Candida může zmutovat  během několika dní v jednom těle. 

Výsledkem měření je křivka odezvy na frekvence patogenů v těle, seznam konkrétních frekvencí k jejich likvidaci a určení názvu kontrétních patogenů.

2) Super Ravo Zapper 

je frekvenční generátor stejnosměrného obdélníkového signálu.

Použití přístroje Super Ravo Zapper nenahrazuje a nemůže nahradit lékařské ošetření. Frekvenční terapie, kam použití přístroje Ravo Zapper patří, je součástí alternativní a komplementární medicíny. Přístroj slouží k experimentálnímu ničení bakterií .

Kontraindikace: kovové implantáty, těhotné ženy, epileptické záchvaty., kardiostimulátor.

Největší zásluha na rozvoji a zdokonalení zapperů je připisovaná Dr. Clarkové.

Dr. Hulda Regehr Clark se narodila  v r. 1928 v Kanadě, kde vystudovala biologii. Poté studovala na univerzitě v Minnesotě biofyziku a fyziologii buněk.  Objevila elektronickou techniku pro měření frekvencí patogenních mikroorganismů. V průběhu svých výzkumů znovuobjevila ničení patogenních mikroorganismů vysokofrekvenčními impulsy a propracovala mnoho postupů a metod pro netradiční léčbu .

 

Zappery (frekvenční generátory) se díky Dr. Clarkové rozšířily doslova do celého světa.  Dr. Clarková znala práci dr. Rifeho a zkoušela, jestli se jí podaří podaří zkonstruovat zařízení mnohem jednodušší a levnější  než Rifeho plazmagenerátor, nikoliv na principu EM pole, ale zařízení jednoduché, pro domácí použití, na principů kmitů elektrického pole. Významným objevem Dr. Clarkové je, že patogenní organismy nejvíce reagují na elektrické pulsy nikoliv sinusové, ale čtvercové a kladné.

Elektrická energie zabíjí.  To víme všichni – důkazem toho jsou např. popravy na el. křesle.  Každý živý organismus vibruje na určité frekvenci v elektromagnetickém spektru. Např. plísně někde nad 115 kHz, bakterie a viry někde od 300 kHz do 450 Hz, lidské tělo někde nad 1600 kHz. Nicméně cílená, přesná frekvence rezonující na frekvenci konkrétního  mikroorganismu rozvibruje je buněčné struktury, často buněčnou membránu. Pokud je impulz dostatečně silný, frekvence přesná, organismus do několika minut zahyne. Někdy však není nutné organismy usmrtit, stačí jen lehce narušit jejich buněčné struktury nebo bílkoviny a tak se mikroorganismus stane „viditelný“ pro imunitní systém, který jej následně zlikviduje.  Lidská buňka je 100 000 krát odolnější než buňka patogenu, tedy rozhodně není nutné člověka „prošpikovat“  energií, pro likvidaci patogenů (bakterie, parazity, viry….) je dostačující zařízení pracující na 9V baterii.

Dalším významným vědcem byl Dr. Robert C. Becker

Pracoval přes 30 let v elektromedicinálním výzkumu a dokázal prakticky aplikovat léčbu elektrickými impulsy. Jeho práce byla původně zamýšlena pro lidi infikované virem HIV, ale ukázalo se, že jeho léčba je maximálně účinná pro léčení všech druhů rakoviny.

Jeho „krevní čistič“, tj. soubor frekvencí kolem 4 Hz ničí klíčové enzymy na povrchu mikroorganismů a tím mu brání v množení.

Rezonancí lze rozbít sklenici, lze jí zničit i patogen. 

www.youtube.com/watch?v=UJpKRTwLrw0

3) Plazmagenerátor RPZ 14

Je to generátor frekvencí od 1 Hz do 900 kHz. Frekvence generátoru se přenáší díky vysokému napětí do skleněné trubice (výbojka) , kde zapálením směsi plynů vzniká plazma, která bezkontaktně šíří tyto frekvence do vzdálenosti cca 7 m od přístroje. (Ideální vzdálenost je 2-5m). Plazmagenerátor tedy produkuje elektromagnetické pole (EMP).  EMP vlny mají schopnost procházet jakýmkoliv organickým materiálem bez jakéhokoliv negativního účinku. Při tomto průchodu vln dochází k vzájemné rezonanci vysílané a stávající frekvence mikroorganismů (paraziti, bakterie, viry, priony…) a po určité době dochází k jejich zničení.

 

Každý živý organismus na zemi reaguje na elektromagnetické záření. Největším zdrojem je Slunce, plazmatické výboje známe také pod názvem „polární záře“. 

Jak to všechno vzniklo? Od čtyřicátých let min. století je známo, že EMP o určitých frekvencích a o určitém tvaru pulsů jsou mocným stimulantem imunitních funkcí u vyšších živých organismů. Tyto vlastnosti jako první studoval a prakticky využíval srbský génius Nikola Tesla.

Nezávisle na Teslovi pracoval na svém výzkumu Dr.  Royal Raymond Rife, vlastně otec frekvenční či biorezonanční terapie.

Dr. Rife byl optik, nar. v r. 1888 v Elkhornu v Nebrasce. Měl znalosti v mnoha oborech. Zabýval se studiem patogenních mikroorganismu, čímž se pohyboval na hranicích biologie a medicíny.

 

Rifeho mikroskopy, které zkonstruoval, předčily teoretické limity v optice, neboť pracovaly na zcela jiném principu než všechny optické mikroskopy. Rife používal k zviditelnění jednotlivých mikroorganismů spojení dvou různých druhů světla a specifické frekvence mikroorganismů. Rife provedl statisíce měření, které dovedly jeho mikroskopy k dokonalosti. Byl prvním člověkem, který mohl pozorovat živé nejen bakterie, ale i viry.

To, že se jednotlivé druhy mikroorganismů zobrazovaly při určitých frekvencích, vedlo Rifa k nápadu, co by se stalo, kdyby tyto frekvence zesílil. Předpokládal, že by se mikroorganismus dostal do zvýšené vibrace a tato vibrace by to mohla usmrtit. Jeho myšlenka se plně potvrdila. Pokusné vzorky bakterií byly usmrceny do několika minut. Tyto pokusy odstartovaly jeho celoživotní práci – vývoj a výrobu, které by dokázaly léčit lidi s minimálními náklady.  Zjistil, že na každý druh mikroorganismu se nemusí naladit úplně přesně, ale že pro daný patogen jsou zničující všechny frekvence v jistém úzkém pásmu. Frekvence z tohoto pásma nazval MOR „mortal oscilátory rate“.

 

Jedním příkladem vynikajících úspěchů Rifeho jsou klinické testy z r. 1934, 16 pacientů s tuberkulózou a rakovinou, v terminálním stádiu, tj. kterým lékaři již nedávali žádnou šanci, se podrobilo působení Rifeova přístroje, který jako zářič použil plazmovou výbojku.  Všech 16 lidí se během 4 měsíců úplně uzdravilo.

Bohužel, tak jako mnoho jiných vědců a objevitelů se Rife později dostal do nemilosti oficiálních medicínských kruhů, možná kvůli riziku konkurence, možná z jiného důvodu, jeho laboratoř byla několikrát vykradena a jeho přístroje odcizeny. …..to je však již jiný příběh. (jen pro zajímavost, v r. 1983 australský lékař byl vyobcován z lékařské obce poté, co tvrdil, že žaludeční vředy způsobuje Helicobacter pylori……!!!!???) Důležité je, že položil základ poznatkům, na které současná věda od 70tých let opět začíná navazovat a potvrzovat Rifeho závěry.

Současná věda lékařská si usurpuje právo na používání slova „léčit“. Nikdo jiný léčit choroby nesmí, dokonce ani pacient sám. Nebudeme tedy upírat medicínským kruhům jejich nárok, ať si léčí,  klidně až do samého uléčení. Frekvenční terapie jakožto metoda alternativní či komplementární má tedy roli metody doplňkové, dopomáhající návratu zdraví a je alternativou – možností k hlavní léčbě určené lékařem.  A je velmi rozumné vždy dbát na radu lékaře.

Plazmový generátor RPZ 14 tedy není určen k léčení nemocí. Nenahrazuje lékařskou péči a není zdravotnickým prostředkem. Plazmový generátor je určen pro laboratorní práci – ověřování frekvencí na mikroorganismy (parazity, bakterie, viry, plísně….)

Kontraindikace: lidé s kardiostimulátorem, těhotné ženy, lidé s epileptickými záchvaty.

Najdete nás také webu pro SM Systém - Spirální stabilizaci

Najdete nás také na 

Mgr. Alex Kling
tel: 728 947 992
eml: alex.kling@email.cz
PO-ÚT - Špitálka 8, Brno
(budova A, Direct Média, 1.p)
ST-ČT-PÁ - SPS Centrum
Podveská 22, Brno-Komín
(500m od vozovny Komin)
Vytvořeno službou Webnode